Ein Gweledigaeth am Aber Afon Hafren sydd:

 • 1

  Wedi’i hadfer i fod yn ecosystem weithredol iachus a werthfawrogir am ei bywyd gwyllt, ei chynefinoedd a’i thirweddau o bwysigrwydd rhyngwladol.

 • 2

  Yn cynnig rhagor o fudd i bobl, cymunedau, lleoedd ac economïau, gan gynnwys mwy o wytnwch i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd.

 • 3

  Yn datblygu i fod yn bwerdy naturiol, lle y mae datblygiadau yn cael eu cynllunio a’u rheoli mewn modd a all gynnal ac ychwanegu at adnoddau’r aber.

Am ragor o wybodaeth:

 • Launch demo modal

  Adroddiad Naratif Gweledigaeth Hafren

  Adroddiad gweledol o’n gweledigaeth ar gyfer Aber yr Afon Hafren. Ffeiliau PDF rhyngweithiol a argraffadwy ar gael.

 • URL link

  Cylchgrawn Map i gefnogi’r Weledigaeth

  Map haenog i grynhoi data am aber Afon Hafren.

 • File link

  MetaData Gweledigaeth Hafren

  Ffynonellau data i gefnogi’r cylchgrawn map (lawrlwytho).